Over ons

De stichting Vrienden van het Korthagenhuis houdt zich bezig met het organiseren van sociale, culturele en overige voorzieningen ten behoeve medewerkers en bewoners van het Korthagenhuis.

Vrienden van het Korthagenhuis

Word Vriend

Word nu Vriend van het Korthagenhuis en steun de bevordering van de huisvesting en verzorging van ouderen, die wonen in het Korthagenhuis. Dat kan al vanaf € 60,- per jaar!

Aanmelden als Vriend

Bedrijfssponsoring

Samenwerking met het bedrijfsleven is zowel voor bedrijven als voor 'Het Korthagenhuis' interessant. Maak kennis met de diverse mogelijkheden voor sponsorships en samenwerking!

Sponsor de stichting

Stichting Vrienden van het Korthagenhuis

K.v.K. en RSIN

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland onder nummer 41213212.
RSIN/fiscaal nummer: 806069661

Adres en contact

Amerbos 590
1025 ZZ Amsterdam
Telefoon: 020-6326281

Bestuurders

Voorzitter
Mevr. A.G. Ohm-Brink

Secretaris
Dhr. P. Ohm

Penningmeester
Dhr. M.B. Ziepzeerder

Bestuursleden
Mevr. A. Snabel

 

De stichting Vrienden van het Korthagenhuis houdt zich bezig met het organiseren van sociale, culturele en overige voorzieningen ten behoeve medewerkers en bewoners van het Korthagenhuis. Het Korthagenhuis is een verzorgingshuis gelegen in Amsterdam-Noord en biedt zorg en huisvesting aan ongeveer 95 ouderen.

Doelstelling

De stichting Vrienden van het Korthagenhuis houdt zich bezig met het organiseren van sociale, culturele en overige voorzieningen ten behoeve medewerkers en bewoners van het Korthagenhuis en al datgene te doen wat in het belang is van de bevordering van de huisvesting en verzorging van ouderen, die wonen in het Korthagenhuis. Dit om een gevoel van saamhorigheid te bewerkstelligen en een aangenaam gevoel over het wonen en werk in Evean Korthagenhuis te stimuleren.

Projecten

Activiteiten in 2018

Activiteitenprogramma door de vriendenstichting 2018

  • • Huifkartocht met accordeonist
  • • Gezellige middag in de maand mei, met optreden van Michel van Grinsven, lekkere hapjes etc.
  • • Verwendag in september
  • • Vrienden dag eind oktober/begin november met loterij, Shantykoor en Brunch.
  • • Sint Nicolaas attenties voor alle bewoners

Evean Korthagenhuis

Het Korthagenhuis is een verzorgingshuis gelegen in Amsterdam-Noord.
Een verzorgingshuis is een intramurale voorziening die gefinancierd wordt vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Korthagenhuis biedt zorg en huisvesting aan ongeveer 95 ouderen.

Activiteiten 2018

  • Huifkartocht met accordeonist
  • Gezellige middag in de maand mei, met optreden van Michel van Grinsven, lekkere hapjes etc.
  • Verwendag in september
  • Vrienden dag eind oktober/begin november met loterij, Shantykoor en Brunch.
  • Sint Nicolaas attenties voor alle bewoners

Projecten

ANBI

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling De Stichting Vrienden van het Korthagenhuis is door het Ministerie van Financiën erkend als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften of donaties fiscaal aftrekbaar aan Stichting Vrienden van het Korthagenhuis voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting conform de voorschriften van de Belastingdienst.